28
apr

Alimentatie vanaf 2015

Mediation in Nederland

 

Wijzigingen kinderalimentatie 2015 en Mediation?

 Betaalt u minimaal € 138 kinderalimentatie per kind per maand?

Tot 1 januari 2015 mocht u de kinderalimentatie als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte.

In de praktijk werd daarom door de rechter bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie al rekening gehouden met het feit dat u een deel van uw geld via de belastingdienst terug kunt krijgen.

Deze aftrekpost is per 1 januari 2015 afgeschaft. Het gevolg hiervan is dat u nu per saldo meer alimentatie moet betalen dan wellicht de bedoeling was.

 Ontvangt u kinderalimentatie? 

In 2014 waren er 11 zogenaamde kind-regelingen.

Op 1 januari 2015 zijn er daarvan nog vier over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Om het afschaffen van de alleenstaande ouderkorting te compenseren, heeft de overheid het kindgebonden budget verhoogd.

Gevolgen

Nu de betalende ouder de kinderalimentatie niet meer kan aftrekken bij de belasting kan het zijn dat deze ouder teveel aan kinderalimentatie moet betalen.

 Door de forse verhoging van het kindgebonden budget ontstaat er wellicht ruimte om het bedrag aan kinderalimentatie te verlagen zonder dat de ontvangende ouder daardoor in inkomen achteruit gaat.

 De verwachting is dat veel betalende ouders daarom naar de rechter zullen stappen om te eisen dat de kinderalimentatie naar beneden wordt bijgesteld.

 Er is ook een andere, betere manier.

In plaats van elkaar bij de rechter te bestrijden is het verstandig dat u samen met uw ex partner advies inwint over de specifieke gevolgen van deze wijzigingen voor u en uw ex partner.

 Advies inwinnen bij wie?

De door de rechtbank erkende familiemediators mr. Hans Buis en Karin Blekkingh zijn u graag behulpzaam. Zij maken u duidelijk hoe de gevolgen er voor u uitzien.

Zij begeleiden u ook bij het maken van afspraken over een beter bij de nieuwe situatie passende kinderalimentatie.

 Gesubsidieerde mediation

Wanneer uw inkomen lager is dan € 36.100,= (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of € 25.600,= (voor alleenstaanden), komt u in aanmerking voor gesubsidieerde mediation van de Raad voor Rechtsbijstand.

Buis & Blekkingh zal deze subsidie voor u aanvragen.