• Privacyverklaring

Privacyverklaring Buis en Blekkingh Mediators

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:
Wij, de verwerkingsverantwoordelijken zijn: 
Buis en Blekkingh Mediators, Zesstedenweg 152, 1613 KC Grootebroek,
Karin Blekkingh 06-57943591 / Hans Buis 06-24872578,
email:  info@buisenblekkingh.nl

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor u  werken kan zijn:  Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan u vragen, en/of die we van de Rechter of het OM krijgen. De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw  BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens  van u nodig. De gegevens die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas na volledige instemming van uw kant, daar tekent u ook voor. Daarnaast werken we online  in een beveiligde omgeving met bepaalde berekeningen (alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Met de leverancier daarvan hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In de bewaar-periode van kunt u bij ons terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van uw auto, via een openbare website, zoals van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op*.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

Gegevens die u aan ons toevertrouwt,  worden niet in de cloud bewaard.

 • - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • - DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • - DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • - We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken (let op dit geldt niet als je gebruik maakt van Google Analytic!).

Ten slotte: *Mocht u ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www.AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

 • Stel Uw vraag

  Stel uw vraag

 • Bel met ons

  Bel direct met onze mediators

  06 - 57 94 35 91 (Karin Blekkingh)
  06 - 24 87 25 78 (Hans Buis)

 • Erkenning & certificaat