• Arbeidsgeschillen

Arbeidsgeschillen

Als je een conflict op het werk hebt, wat dan?

Conflicten op het werk komen met grote regelmaat voor. Denk daarbij aan conflicten tussen twee collega’s, een medewerker en een leidinggevende, conflicten binnen een managementteam of een conflict met een zakelijke relatie. Al deze conflicten hebben negatieve gevolgen. Niet alleen voor de gezondheid en het welbevinden van de personen die het betreft, maar zeker ook voor de werkprestatie en de organisatie.

Een arbeidsconflict kost veel tijd, energie, geld en productiviteit. Wat uw rol in het conflict ook is, werkgever, werknemer, bedrijfsarts of personeels- consulent, iedereen kan op zoek zijn naar een oplossing. Mediation heeft al vele mensen geholpen bij het vinden van een oplossing.

Wat heb je aan mediation als er een arbeidsconflict is? In plaats van tegen elkaar de (juridische) strijd aan te gaan, kunt u ook gezamenlijk een oplossing regelen met behulp van een mediator. 

U gaat samen in gesprek en er volgt geen verdere dure en ontwrichtende juridische procedure. De mediator brengt structuur aan en zorgt er voor dat zowel de zakelijke kant als de emotionele aspecten worden besproken.

Werkgever en werknemer kunnen zich in een mediation-traject laten bijstaan door hun raadslieden.

Als je een samenwerkings-, of teamconflict hebt, wat dan?

Als de samenwerking verstoord is, heeft dat negatieve gevolgen. In mediation kan er gewerkt worden aan het herstel van de arbeidsrelatie. Dit kan met die personen die samen problemen hebben of met het hele team. Werkwijze en werkvormen worden met betrokkenen afgestemd.

Als de arbeidsrelatie beëindigd wordt, wat dan?

In de mediation kan gesproken worden over hoe u op een acceptabele manier afscheid kunt nemen van elkaar.

Daarnaast kan de mediator helpen bij het maken van de afspraken over de zakelijke afhandeling zoals eindvergoeding, referenties en concurrentiebeding. Ook is er aandacht voor de emotionele aspecten die bij het nemen van afscheid horen.

De kosten worden meestal door de werkgever voldaan. Dat doet niet af aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator.

 • Stel Uw vraag

  Stel uw vraag

 • Bel met ons

  Bel direct met onze mediators

  06 - 57 94 35 91 (Karin Blekkingh)
  06 - 24 87 25 78 (Hans Buis)

 • Erkenning & certificaat