• Hoe werkt

  mediation

Hoe werkt mediation

In 10 stappen:

Indien partijen mediation willen en een mediator hebben gekozen die de mediation gaat leiden, nodigt die mediator hen uit voor een eerste bijeenkomst.

Deze uitnodiging is schriftelijk en gaat vergezeld van:
a. de spelregels die voor de mediation en voor de mediator gelden 
b. de mediationovereenkomst die door beide partijen en de mediatior moet worden getekend voordat de mediation kan starten. 
In deze overeenkomst staan drie belangrijke punten, namelijk een definitie van het geschil dat partijen willen oplossen; de verplichting tot geheimhouding van alles wat in de mediation wordt besproken en tenslotte de verplichting van partijen om hun best te doen om tot een resultaat te komen (de zgn. inspanningsverplichting).

Tijdens de eerste bijeenkomst vraagt de mediator partijen uit te spreken waar het conflict over gaat. Emoties worden niet genegeerd maar vooral gerespecteerd. De mediator creëert een veilige sfeer waarin partijen zich vrij kunnen uiten.

De mediator stelt van de punten die partijen willen oplossen een agenda op.

Onder leiding van de mediator spreken partijen vervolgens over de mogelijke oplossingsrichtingen.

Indien partijen samen tot een oplossing komen wordt de oplossing schriftelijk vastgelegd.

Partijen krijgen vervolgens de gelegenheid, deze oplossing door een externe deskundige, bijvoorbeeld hun advocaat, te laten toetsen.

Indien partijen er zeker van zijn dat de oplossing geheel beantwoordt aan wat zij willen dan wordt de vaststellingsovereenkomst door partijen ondertekend. Vanaf dat moment is die overeenkomst bindend en afdwingbaar.

Deze overeenkomst is, net zoals de hele mediation , vertrouwelijk.

Alleen als beide partijen dat willen, kunnen zij het vertrouwelijke karakter van de overeenkomst opheffen.

 • Stel Uw vraag

  Stel uw vraag

 • Bel met ons

  Bel direct met onze mediators

  06 - 57 94 35 91 (Karin Blekkingh)
  06 - 24 87 25 78 (Hans Buis)

 • Erkenning & certificaat