• Overheidsgeschillen

Overheidsgeschillen

U heeft een conflict met de overheid, wat dan?
U wilt dat conflict oplossen, maar niet via een kostbare, tijdrovende juridische procedure.
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Conflicten met overheden komen regelmatig voor. Denk maar eens aan conflicten met gemeenten, waterschappen, het UWV en de Belastingdienst.

Hoe komt u in gesprek met de overheid en hoe bereikt u de juiste personen?
De overheid is vaak moeilijk benaderbaar. Omdat wij jarenlang bij de  overheid hebben gewerkt, weten wij de weg.

Dat maakt ons bij uitstek geschikt voor geschillen tussen overheden en burgers op alle denkbare terreinen, maar vooral ook op de terreinen Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en WMO.

U kunt hierbij denken aan geschillen over vergunningen, (geluids)overlast, WMO-voorzieningen, maar ook aan burengeschillen waar de overheid bij betrokken is, bijvoorbeeld een ruzie over een bouwvergunning, over bomen op de erfgrens, blaffende honden, kraaiende hanen, klussende buren.
Wij hebben een up to date kennis van het bestuursrecht.

Ook als Overheid kunt u de mediator steeds beter vinden.
Wij onderscheiden ons door onze  aantoonbare, ruime praktijkervaring met mediations in het overheidsdomein. 

Wij zijn als externe mediators aan geen enkele overheid verbonden, dus elke (schijn van) verstrengeling met de overheid ontbreekt.Wij hebben veel ervaring als mediators in dit soort conflicten en wij hebben daarbij klinkende resultaten behaald.

Wij treden vaak samen op in overheidsmediations. 
Daar rekenen wij overigens geen extra kosten voor!

  • Stel Uw vraag

    Stel uw vraag

  • Bel met ons

    Bel direct met onze mediators

    06 - 57 94 35 91 (Karin Blekkingh)
    06 - 24 87 25 78 (Hans Buis)